Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 89
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Павликени

Постъпило е предложение вх. № 142/13.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за извършване на промени в състави на СИК на територията на Община Павликени.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200005, общ. Павликени – Калина Василева Василева - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Христо Пламенов Прокопиев с ЕГН ***, тел. ***;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200006, общ. Павликени – Савчо Кирилов Коев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Милена Георгиева Димитрова с ЕГН ***, тел. ***;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200007, общ. Павликени – Ивелина Златкова Мивкова – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА назначена Елица Валериева Балдуинова с ЕГН ***, тел. ***;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200008, общ. Павликени – Марин Марчев Марков - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Даниела Александрова Кънчева с ЕГН ***, тел. ***;
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200009, общ. Павликени – Пенка Георгиева Добрева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Нели Иванова Цонева с ЕГН ***, тел. ***;
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200010, общ. Павликени – Нели Иванова Цонева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Милен Огнянов Стоянов с ЕГН ***, тел. ***;
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200011, общ. Павликени – Пламен Иванов Пенев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА назначена Пенка Георгиева Добрева с ЕГН ***, тел. ***;
 8. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200012, общ. Павликени – Георги Иванов Матеев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Пламен Иванов Пенев с ЕГН ***, тел. ***;
 9. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200013, общ. Павликени – Александър Стефанов Александров - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Савчо Кирилов Колев с ЕГН ***, тел. ***;
 10. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200014, общ. Павликени – Камелия Йорданова Пенчева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Елка Милчева Йорданова с ЕГН ***, тел. ***;
 11. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200016, общ. Павликени – Даниела Александрова Кънчева - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Надка Тодорова Горанова с ЕГН ***, тел. ***;
 12. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200017, общ. Павликени – Красимир Иванов Георгиев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Пламен Семов Иванов с ЕГН ***, тел. ***;
 13. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200021, общ. Павликени – Силвия Миленова Минкова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Тодорка Цвяткова Иванова с ЕГН ***, тел. ***;
 14. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200023, общ. Павликени – Силвия Христова Маринова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Асен Златков Асенов с ЕГН ***, тел. ***;
 15. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200024, общ. Павликени – Мартин Трифонов Иванов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Валентин Христов Дончев с ЕГН ***, тел. ***;
 16. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200025, общ. Павликени – Галина Петкова Дочева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Радослав Георгиев Георгиев с ЕГН ***, тел. ***;
 17. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200026, общ. Павликени – Марина Радкова Христова - член, като на нейно място Михаела Гошева Игнатова с ЕГН ***, тел. ***;
 18. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200027, общ. Павликени – Росица Василева Дочева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Пенка Русанова Георгиева с ЕГН ***, тел. ***;
 19. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200028, общ. Павликени – Севда Филипова Михайлова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мирослава Русанова Йорданова с ЕГН ***, тел. ***;
 20. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200030, общ. Павликени – Катя Стефанова Асенова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Даниела Атанасова Данаилова с ЕГН ***, тел. ***;
 21. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200031, общ. Павликени – Силвия Антонова Орлинова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Бисерка Стефанова Стефанова с ЕГН ***, тел. ***;
 22. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200032, общ. Павликени – Татяна Александрова Банкова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Фадлие Алиева Камберова с ЕГН ***, тел. ***;
 23. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200035, общ. Павликени – Ани Милкова Джанзова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Велик Илиев Дунчев с ЕГН ***, тел. ***;
 24. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200037, общ. Павликени – Кольо Цанев Кънев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Сава Иванов Събев с ЕГН ***, тел. ***;
 25. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200039, общ. Павликени – Янка Илиева Ангелова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Александър Стефанов Александров с ЕГН ***, тел. ***
 26. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200041, общ. Павликени – Кристиян Станимиров Патриков – заместник председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Мария Ивайлова Флорова с ЕГН ***, тел. ***;
 27. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200042, общ. Павликени – Наско Иванов Ангелов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Грета Юриева Пенчева с ЕГН ***, тел. ***;
 28. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042200043, общ. Павликени – Венцислав Иванов Ангелов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Даниела Атанасова Данаилова с ЕГН ***, тел. ***;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:13 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения