Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 9
Велико Търново, 13.08.2022

ОТНОСНО: формиране и утвърждаване на единната номерация на избирателните секции в Община Павликени за произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание,  чл.72, ал.1, т.6 и  чл. 8, ал. 8 от ИК, във връзка с Решение № 1203-НС от 04.08.2022  г. на ЦИК и Заповед № РД-02-11- 2815/05.08.2022 г. на Кмета на община Павликени, Районна избирателна комисия Велико Търново,

 

Р Е Ш И:

            Определя единната номерация на избирателните секции в община Павликени за произвеждането за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

042200001, 042200002, 042200003, 042200004, 042200005, 042200006, 042200007, 042200008, 042200009, 042200010, 042200011, 042200012, 042200013, 042200014, 042200016, 042200017, 042200021, 042200022, 042200023, 042200024, 042200025, 042200026, 042200027, 042200028, 042200029, 042200030, 042200031, 042200032, 042200033, 042200035, 042200036, 042200037, 042200038,  042200039, 042200040,  042200041,  042200042,  042200043, 042200044     

           Препис от решението да се предостави на Община Павликени.           

             Настоящето решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по късното по ред -обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 13.08.2022 в 12:36 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения