Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 91
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70/01.09.2022г. на РИК – Велико Търново за назначаване на председател на СИК на територията на Община Златарица за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 148/13.09.2022 г. за отстраняване на допусната очевидна фактическа грешка в лични данни на член на СИК на територията на Община Златарица.

След извършена служебна проверка РИК – Велико Търново установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в лични данни на председател  на СИК 041400007 на територията на Община Златарица, назначен с Решение № 70/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК Районната избирателна комисия- Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново, като занапред  за ПРЕДСЕДАТЕЛ СИК 041400007  да се чете:

 

Борис Любомиров Чакъров, с ЕГН 

     

Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:14 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения