Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 92
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 71/01.09.2022 г. на РИК – Велико Търново за назначаване на състави на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

След извършена служебна проверка РИК – Велико Търново установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 71/01.09.2022 г. на РИК – Велико Търново, като в диспозитива на решението вместо „предложен от Кмета на Община Велико Търново“ следва да бъде изписано „предложен от Кмета на Община Полски Тръмбеш“.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК Районната избирателна комисия- Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 71/01.09.2022 г. на РИК – Велико Търново, като в диспозитива на решението ВМЕСТО „предложен от Кмета на Община Велико Търново“ следва ДА СЕ ЧЕТЕ „предложен от Кмета на Община Полски Тръмбеш“.

 

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:15 часа

Календар

Решения

  • № 329 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

  • № 328 / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

  • № 327 / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения