Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 93
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново, както и поправка на очевидни фактически грешки

Постъпило е предложение вх. № 151/13.09.2022 г. от упълномощен представител на КП „Продължаваме промяната“, за извършване на промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново, както и поправка на очевидни фактически грешки.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 62 от 01.09.2022г., както и съответните предложени замени на СИК, поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка в Приложение № 1 към Решение № 62 от 01.09.2022г. на РИК, както следва:

ДА СЕ ЧЕТЕ

№        СИК               Имена                                                Длъжност      ЕГН

 1. 040400096 Ренета Емилова Николаева                    член               
 2. 040400103 Жельо Неделчев Кочев                           член               

 

 1. Извършва промени в следните СИК:
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400016 Валентин Иванов Чуклев- зам. председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Иларион Георгиев Златев, ЕГН, тел:;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400031 Виолета Георгиева Василева- зам. председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Валентин Иванов Чуклев, ЕГН, тел:;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400033 Недялко Друмев Монов- член, като на негово място НАЗНАЧАВА Димитър Евтимов Димитров, ЕГН, тел:;
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400099 Донка Минева Иванова– зам. председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Теодора Ангелова Костадинова, ЕГН, тел:;
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400113  Боряна Юлиянова Георгиева- председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Петя Йорданова Петрова, ЕГН, тел:;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:16 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения