Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 94
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК и допускане на поправки на очевидни фактически грешки на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 152/14.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за извършване на промени в състави на СИК, както и поправки на очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК на територията на Община Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 62 от 01.09.2022 г., както да извърши замяна на СИК в Община Велико Търново, поради което:

 

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 62/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново, като занапред

 

ДА СЕ ЧЕТЕ

№ СИК               Имена                                                Длъжност                  ЕГН

 1. 040400010 Пенко Петров Пенков                     председател               
 2. 040400068 Виолин Кирилов Първанов                       член                
 3. 040400101 Марийка Стоичкова Иринчева                 член                

           


            II.

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400002, общ. Велико Търново – Младенка Маркова Енчева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Янка Милкова Петрова, с ЕГН , тел: ;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400005, общ. Велико Търново – Валери Иванов Пенчев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Христинка Георгиева Попова, с ЕГН , тел: ;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400023, общ. Велико Търново – Боян Христов Делчев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Младенка Маркова Енчева, с ЕГН , тел: ;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400032, общ. Велико Търново – Христинка Георгиева Попова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Анита Райчева Денева, с ЕГН , тел: ;
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400039, общ. Велико Търново - Анита Райчева Денева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Боян Христов Делчев, с ЕГН: , тел: ;
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400044, общ. Велико Търново - Росица Дичева Йовчева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Димитър Денев Митев, с ЕГН: , тел. ;
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400046, общ. Велико Търново – Галина Георгиева Герова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Стефка Михайлова Михова, с ЕГН , тел: ;
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400047, общ. Велико Търново - Пламен Петров Бъчваров - секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Валентина Стефанова Генчева, с ЕГН , тел: ;
 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400052, общ. Велико Търново - Никола Петров Бъчваров - председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Стела Коева Симеонова, с ЕГН , тел: ;
 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400053, общ. Велико Търново - Иван Петров Вигенин - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Йоан Анатолиев Събев, с ЕГН , тел: ;
 11. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400054, общ. Велико Търново - Юлиан Йорданов Бъчваров - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Йордан Михайлов Градинаров, с ЕГН , тел: ;
 12. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400059, общ. Велико Търново - Ванеса Николаева Найденова - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Юлиан Йорданов Бъчваров, с ЕГН , тел: ;
 13. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400079, общ. Велико Търново - Цветко Величков Цветков - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Елена Борисова Христова, с ЕГН , тел: ;
 14. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400098, общ. Велико Търново - Стефка Михайлова Михова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Иван Андреев Ангелов, с ЕГН , тел: ;
 15. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400101, общ. Велико Търново - Марийка Стоичкова Иринчева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Тотка Игнатова Дишлева, с ЕГН , тел: ;
 16. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400103, общ. Велико Търново - Тотка Игнатова Дишлева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Пенка Нончева Витанова, с ЕГН , тел: ;
 17. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400105, общ. Велико Търново - Стефан Николов Стоянов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Антоанета Антонова Коева, с ЕГН , тел: ;
 18. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400109, общ. Велико Търново - Антоанета Антонова Коева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Антоний Мариянов Воранов, с ЕГН , тел: ;
 19. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400110, общ. Велико Търново - Любослав Красимиров Серафимов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Красимир Антонов Ванков, с ЕГН , тел: ;
 20. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400113, общ. Велико Търново - Красимир Антонов Ванков - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Цветко Величков Цветков, с ЕГН , тел: ;
 21. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400126, общ. Велико Търново - Христо Добромиров Петков - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Стефка Косева Стефанова, с ЕГН , тел: ;
 22. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400128, общ. Велико Търново - Деница Славова Савова - председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Иван Петров Вигенин, с ЕГН , тел: ;
 23. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400132, общ. Велико Търново - Дочка Димитрова Димитрова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Христо Добромиров Петков, с ЕГН , тел: ;

 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

 

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:19 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения