Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 95
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК и допускане на поправки на очевидни фактически грешки на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 152/14.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за извършване на промени в състави на СИК, както и поправки на очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 67 от 01.09.2022 г., както да извърши замяна на СИК в Община Елена, поради което:

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 67/01.09.2022 г. на РИК - В. Търново, като занапред

 

ДА СЕ ЧЕТЕ

№ СИК               Имена                                                Длъжност                  ЕГН

 1. 041300027 Петя Георгиева Ангелова                          член                            ****

 

            II.

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300012, общ. Елена – Георги Димитров Янев - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Петя Георгиева Ангелова, с ЕГН ********, тел: ****;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300023, общ. Елена – Райна Иванова Георгиева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Мария Георгиева Стоянова, с ЕГН ****, тел: ****;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300027, общ. Елена – Петя Георгиева Ангелова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Райна Иванова Георгиева, с ЕГН ****, тел: ***;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300028, общ. Елена – Светлозара Георгиева Йорданова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Петър Симеонов Петров, с ЕГН ****, тел: ****;
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300029, общ. Елена - Стела Василева Йорданова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Яница Станимирова Петрова, с ЕГН: ***, тел: ***;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

 

 

Председател:

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:19 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения