Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 96
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК и допускане на поправки на очевидни фактически грешки на територията на Община Свищов

Постъпило е предложение вх. № 152/14.09.2022 г. от упълномощен представител на ПП „Възраждане“ за извършване на промени в състави на СИК, както и поправки на очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК на територията на Община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, както и чл. 62, ал. 2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 68 от 01.09.2022 г., както да извърши замяна на СИК в Община Свищов, поради което:

 

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 68/01.09.2022 г. на РИК - В. Търново, като занапред

 

ДА СЕ ЧЕТЕ

№ СИК               Имена                                                Длъжност                  ЕГН

 1. 042800001 Антон Стилянов Николов                      член                            ***
 2. 042800005 Любомир Тодоров Минков                           член                                      ***
 3. 042800006 Хаят Юсеинова Ахмедова                            член                                      ***
 4. 042800009 Павлина Цветанова Николова-Стоянова член                                      ***
 5. 042800023 Петър Любомиров Савов                              член                                      ***
 6. 042800031 Мирослава Стефонова Миткова                член                                      ***
 7. 042800080 Искрен Огнянов Митев                                   член                                      ***
 8. 042800087 Дарина Борисова Иванова                           член                                      ***

           


            II.

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800006, общ. Свищов – Хаят Юсеинова Ахмедова - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Мирослава Стефонова Миткова, с ЕГН ***, тел: ***;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800007, общ. Свищов – Пламен Йорданов Пеев - председател, като на негово място НАЗНАЧАВА Николай Георгиев Янков, с ЕГН ***, тел: ***;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800011, общ. Свищов – Милка Петкова Горанова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Моника Георгиева Захариева, с ЕГН ***, тел: ***;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 042800016, общ. Свищов – Моника Георгиева Захариева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Петър Любомиров Савов, с ЕГН ***, тел: ***;
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800019, общ. Свищов - Десислава Иванова Маринова - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Анита Любенова Дончева, с ЕГН: ***, тел: ***;
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800020, общ. Свищов - Любка Маринова Кирилова – заместник председател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Любка Маринова Кирова, с ЕГН: ***, тел: ***;
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800021, общ. Свищов - Божидар Атанасов Атанасов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Снежана Захариева Цветанова, с ЕГН: ***, тел: ***;
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800023, общ. Свищов - Петър Любомиров Савов - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Надежда Иванова Минкова, с ЕГН: ***, тел: ***;
 9. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800025, общ. Свищов - Румяна Петрова Ванкова - член, като на негово място НАЗНАЧАВА Ангел Николов Колев, с ЕГН: ***, тел: ***;
 10. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800031, общ. Свищов - Мирослава Стефонова Миткова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Хаят Юсеинова Ахмедова, с ЕГН: ***, тел: ***;
 11. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800032, общ. Свищов - Боряна Милчева Цветанова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Ивайло Илиев Илиев, с ЕГН: ***, тел: ***;
 12. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800033, общ. Свищов - Снежана Захариева Цветанова - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Божидар Атанасов Атанасов, с ЕГН: ***, тел: ***;
 13. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800034, общ. Свищов - Глория Стефанова Матева - член, като на нейно място НАЗНАЧАВА Милка Петкова Горанова, с ЕГН: ***, тел: ***;
 14. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800089, общ. Свищов - Мариела Ангелова Бакотова - чпредседател, като на нейно място НАЗНАЧАВА Десислава Иванова Маринова, с ЕГН: ***, тел: ***;

 

 

 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:20 часа

Календар

Решения

 • № 329 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 502/02.10.2022 г. – 16:20 ч. от Мелина Миленова Попова

 • № 328 / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 499/02.10.2022 г. – 14.05 ч. от Областния съвет на ДПС – Велико Търново

 • № 327 / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040600061 в общ. Горна Оряховица.

всички решения