Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 97
Велико Търново, 14.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Елена

 

Постъпило е предложение вх. № 153/14.09.2022 г. от упълномощен представител на КП ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА за извършване на промени в състави на СИК  на територията на Община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия – Велико Търново,

 

                Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300022, общ. Елена – Райчо Петков Иванов - секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Анета Василева Балабанова, с ЕГН;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300027, общ. Елена – София Стелианова Шанколова - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Цонка Калоянова Цонева -Димитрова, с ЕГН;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300029, общ. Елена – Стоян Пенчев Деведжиев - секретар, като на негово място НАЗНАЧАВА Рени Димитрова Райкова, с ЕГН;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 041300017, общ. Елена – Снежана Йотова Йотова  - секретар, като на нейно място НАЗНАЧАВА Десислава Георгиева Вачева, с ЕГН.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 14.09.2022 в 23:21 часа

Календар

Решения

 • № 249 / 29.09.2022

  относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

 • № 248 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 247 / 29.09.2022

  относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения