Архив избори:
02.04.2023

Актуални данни за гласоподавателите по общини в обхвата на област Велико Търново

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че актуалните данни за гласоподавателите по общини в обхвата на област Велико Търново са, както следва:

 
Община Открити секции към 7:15 Избиратели по секции общо Отсъстващи членове на СИК
Велико Търново 142 71278 5
Горна Оряховица 67 39406 1
Елена 25 7966 0
Златарица 13 3517 0
Лясковец 16 10776 0
Павликени 42 19548 0
Полски Тръмбеш 22 11172 0
Свищов 52 28148 0
Стражица 24 10841 2
Сухиндол 10 1991 0
Общо: 413 204643 8
02.04.2023

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица относно избирателната активност към 11:00ч.
Община Брой секции Избиратели по секции общо Активност към 11:00 ч брой Активност към 11:00 ч проценти
Велико Търново 142 71278 7385 10,361%
Горна Оряховица 67 39406 3390 8,603%
Елена 25 7966 890 11,172%
Златарица 13 3517 416 11,828%
Лясковец 16 10776 1268 11,767%
Павликени 42 19548 1738 8,891%
Полски Тръмбеш 22 11172 1185 10,607%
Свищов 52 28148 2689 9,553%
Стражица 24 10841 1216 11,217%
Сухиндол 10 1991 347 17,428%
Общо: 413 204643 20524 10,029%
22.03.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

РИК Велико Търново уведомява участниците в изборите за народни представители, че крайният срок за регистрация на застъпници и заместващи застъпници е до 17:00ч. на 01.04.2023г. Документи се приемат всеки календарен ден в сградата на Областна администрация Велико Търново както следва:  

-     Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа  изтегли ТУК).

 Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците – на хартиен носител

-     Списък с имената и ЕГН на застъпниците в електронен вид -EXCEL

-     Форма за представяне на списъка на застъпниците в електронен вид, може да изтеглете от ТУК

-     декларация от лицата от списъка  (Приложение № 45-НС от изборните книжа). ТУК

 Регистрацията на застъпници се извършва съгласно Решение 1713-НС/28.02.2023г. на ЦИК, в което са посочени условията, на които лицата следва да отговарят.

20.03.2023

БЮЛЕТИНА ИЗБОРЕН РАЙОН 04 - Великотърновски

На основание т. 7 на Решение № 1644-НС от 13 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия разрешава публикуването на предпечатните образци на бюлетините за гласуване в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

БЮЛЕТИНА Изборен район 04 - Великотърновски

02.04.2023

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица относно избирателната активност към 16:00ч.
Община Брой секции Избиратели по секции общо Активност към 16:00 ч брой Активност към 16:00 ч проценти
Велико Търново 142 71278 21915 30,746%
Горна Оряховица 67 39406 10210 25,910%
Елена 25 7966 2340 29,375%
Златарица 13 3517 1011 28,746%
Лясковец 16 10776 3009 27,923%
Павликени 42 19548 4992 25,537%
Полски Тръмбеш 22 11172 3098 27,730%
Свищов 52 28148 7744 27,512%
Стражица 24 10841 2670 24,629%
Сухиндол 10 1991 682 34,254%
Общо: 413 204643 57671 28,181%
31.03.2023

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че ще предоставя информация в изборния ден- 02.04.2023г. към 7,40 ч. открити ли са всички избирателни секции, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, съответно в 11.30 ч. и 16.30 часа - данни за избирателната активност и до 20.30 ч. информация за край на изборния ден.

 

23.03.2023

Съобщение

РИК Велико Търново ОПОВЕСТЯВА мерките, позволяващи на хората с физически и зрителни увреждания да се придвижват и да гласуват в изборния ден на територията на Област Велико Търново по общини, както следва:

            1.Община Велико Търново

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването: секция № 040400028 гр. Велико Търново, ОУ „П.Р. Славейков“,  секция № 040400075, гр. Велико Търново, СУ "Вела Благоева"; секция № 040400034 гр. Велико Търново, ДГ „Ивайло“ /кв. Картала/; секция № 040400065 – гр. Велико Търново, СУ „Г. Живков“; секция № 040400124 – гр. Дебелец, „Клуб на инвалида и пенсионера“; секция № 040400107 с. Самоводене, ОУ "Христо Смирненски"; секция № 040400080 – гр. Велико Търново, СУ „Вл. Комаров“; секция № 040400053 – гр. Велико Търново, Библиотека на ул. „С. Велики“ № 7.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден за гр. Велико Търново тел. 062/619-119 от 7:00 часа до края на изборния ден.

 

2.Община Елена

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 041300002 гр. Елена, ул."Йеромонах Йосиф Брадати" № 36 – Център за подкрепа за личностно развитие /бивш Общински детски комплекс/;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0879101416; 0879101457- в рамките на изборния ден.

 

3.Община Горна Оряховица

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 040600004 гр. Горна Оряховица, Клуб на пенсионера ул. „Вичо Грънчаров“ № 19, секция № 040600005 гр. Горна Оряховица, І СОУ "Г. Измирлиев", ул."Ангел Кънчев" № 17 - стар физкултурен салон, секция № 040600014 гр. Горна Оряховица, Клуб на инвалида ул."Патриарх Евтимий" № 4, секция № 040600016 гр. Горна Оряховица, Дирекция „СП" - фоайе ул."Патриарх Евтимий" № 5 и секция № 040600025 гр. Горна Оряховица, Туристически информационен център /сградата на Общината /, пл."Георги Измирлиев" № 5.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден 0618- 2 21 50 и адрес за заявки: пл."Георги Измирлиев" № 5, сградата на Община Горна Оряховица - от 7,00 часа до края на изборния ден.

 

            4.Община Павликени

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания на опорно – двигателния апарат или на зрението - секция № 042200012, гр. Павликени, ул."Христо Смирненски" 11, клуб на „Сдружение на хората с увреждания" - Общински пазар, секция № 042200001, гр. Павликени, СУ „Бачо Киро“, нова сграда I етаж, кабинет по рисуване, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 53, секция № 042200002, гр. Павликени, СУ „Бачо Киро“, нова сграда I етаж, кабинет руски език, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 53 и секция № 042200003, гр. Павликени, СУ „Бачо Киро“, нова сграда I етаж, кабинет - биология, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 53

            - телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0610/5-35-11 и 0610/ 5 13 45 и адрес за заявки: гр.Павликени, бул."Руски" № 4 - Дежурен по общински съвет за сигурност - в рамките на изборния ден.

 

5.Община Свищов

- специализирани секции за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042800088, адрес: гр. Свищов, Център за професионално обучение, ул. Княз Борис I“ № 1.

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0631 -6 06 70 - в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

 

6.Община Стражица

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043100003, гр. Стражица, СУ „Ангел Каралийчев";

- дата и час за приемане на заявките - от 08.30 часа до 12.30 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа в работните дни на администрацията и от 07.00 часа до 18.00 часа в изборния ден на дежурни телефони както следва:

Асеново- 06165 46-20; 0878961426; Балканци- 061607 320; 0879118806;

Благоево- 06169 22-20; 0886739423; Бряговица- 06164 22-20; 0879118821;

Виноград- 06166 26-21; 0988850238; Владислав- 061606 220; 0887735866

Горски Сеновец- 061608 320; 0886847018, Кавлак – 0877663130,

Камен – 06163 2402; 0898926501; Кесарево – 06167 2416; 0879118801;

Лозен - 061603 220; 0886739417; Мирово - 0887445185;

Нова Върбовка - 06163 20-50; 0886739448; Ново Градище -  0878961450;

Николаево - 06163 24-78; 0879118819; Сушица - 06168 26-20; 0884583171;

Царски Извор - 061602 239; 0897419615; Стражица - 06161 43-43, 06161 43-00;

 

7.Община Полски Тръмбеш

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042600002 гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4 /Ритуалната зала на Общината/;

- дата и час за приемане на заявките – от 08:00 до 18:00 ч. на изборния ден.

- телефон за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 06141 / 4116, 06141/ 6826.

 

8.Община Златарица

            - специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увреждания на опорно-двигателния апарат или на зрението - секция № 041400003 гр. Златарица, ул."Димитър Палев" № 3;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден: 0615/35472, 0615/35631- в изборния ден от 08.00 часа до 18.00 часа.

            9.Община Лясковец

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 042000009 гр. Лясковец, Корпус ІІ на СУ "Максим Райкович", стая № 103, ул."Манастирска"1;

- телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден -0619/22055  и  0619/22095;

- дата и час за приемане на заявките - в рамките на изборния ден.

 1. Община Сухиндол

- специализирана секция за гласуване на  гласоподаватели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването - секция № 043200001 гр. Сухиндол, СУ "Св. Климент Охридски" /ул."Росица" № 78/;

            - телефони за заявка за оказване на помощ на избиратели в изборния ден - 06136/2934

- дата и час за приемане на заявките - от 07.00 часа до 19.00 часа на изборния ден.

           

Пред горепосочените секции да се сложат обозначителни знаци, посочени в Решение № 1701-НС/23.02.2023 г. на ЦИК.

 

 

21.03.2023

Допълнителни обучения за РИК Велико Търново

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за народни представители на 2 април 2023 г. и в изпълнение на Договор № 4 от 09.03.2023 г. между Централната избирателна комисия и „Сиела Норма“ АД, Ви предлагаме възможност за обучение на членовете на СИК, които ще се проведат при следните параметри:

 

 1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за община Свищов РИК 0– Велико Търново      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 26.03.2023 г. (неделя)

Час: 13:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 26.03.2023 г. (неделяв 13:00 ч.:       

     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 433 175 49
Passcode: JCgNGW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Огнян Ангелов

Ел. поща: [email protected]

 

 

 1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за община Велико Търново РИК 04 – Велико Търново      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 28.03.2023 г. (вторник)

Час: 10:00 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 28.03.2023 (вторник) в 10:00 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 329 333 294 518
Passcode: Yv9oiQ

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Огнян Ангелов

Ел. поща: [email protected]

 

 

 1. Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за община Горна Оряховица РИК 04 – Велико Търново      

Аудитория: Членове на СИК

Дата: 28.03.2023 г. (вторник)

Час: 17:30 ч.

Времетраене: 40 мин.

 

      Линк към обучителната он-лайн среща:

 

За срещата на 28.03.2023 (вторник) в 17:30 ч.:     

 

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 389 840 217 206
Passcode: ms4S4r

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

Контактите на вашия обучител:

Огнян Ангелов

Ел. поща: [email protected]

 

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията:

 

КОНТАКТИ АДМИНИСТРАТОРИ:

 

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

20.03.2023

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ОТ „СИЕЛА НОРМА“ АД ЗА РАБОТА С МАШИНА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Дистанционно обучение от „Сиела Норма“ АД за работа с машина за гласуване за членовете на СИК в обл. Велико Търново, което ще се проведе от 20-ти до 29-ти март 2023 г. 

Аудитория: Членове на СИК 

 

КОНТАКТИ НА ОБУЧИТЕЛИ

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Димитър Допчев

0889 797 697

[email protected]  

Огнян Ангелов

0897 946 299

[email protected]

Иван Симеонов

0878 979 657

[email protected]

 

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори:

КОНТАКТИ НА АДМИНИСТРАТОРИ:

ИМЕ

ТЕЛЕФОН

И-МЕЙЛ

 

Кремена Панев

0878 806 730

[email protected]  

Ваня Тодорова

0878 806 778

[email protected]

Дарина Неделчева

0878 979 657

[email protected]

 

 „Сиела Норма“ АД предлага възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК):

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 377 122 023 793
Passcode: tYxoi9

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

2.

20 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 757 364 767
Passcode: SHAkHR

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

3.

21 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 366 241 060 696
Passcode: n8WsFW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

4.

21 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 188 599 719
Passcode: DgU5No

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

5.

22 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 507 896 45
Passcode: KUe4cy

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

6.

22 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 331 867 354 180
Passcode: jNHRuB

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

7.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

8.

23 март 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 823 323 696
Passcode: oEzgWM

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

9.

24 март 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 556 495 127
Passcode: XVXNLj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

10.

24 март 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 324 038 593
Passcode: 3eKDqa

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

11.

25 март 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 311 674 907 193
Passcode: Y2HtnW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

12.

25 март 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 226 465 195
Passcode: ZrYE2d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

13.

25 март 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 347 143 582 092
Passcode: mEXxwq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

14.

25 март 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 312 166 475 095
Passcode: Au6B4w

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

15.

25 март 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 337 775 673 219
Passcode: eCkZUt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

16.

25 март 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 396 358 165 218
Passcode: kLgF7S

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

17.

26 март 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 375 532 088 467
Passcode: rkt3Mu

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

18.

26 март 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 825 640 026
Passcode: CaDsth

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

19.

26 март 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

20.

26 март 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 032 365 786
Passcode: ekZxTq

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

21.

26 март 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 382 930 613 638
Passcode: p4VjaW

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

22.

26 март 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 537 276 246
Passcode: 7vd6KK

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

23.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 327 860 678 880
Passcode: DMZJBC

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

24.

27 март 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 363 905 662 45
Passcode: 2zwtVt

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

25.

28 март 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 326 175 051 482
Passcode: cnosCj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

26.

28 март 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 320 733 214 962
Passcode: 5a56Me

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

27.

29 март 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 475 304 067
Passcode: K6pP9z

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

28.

29 март 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 133 707 946
Passcode: Y4o9vS

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

20.03.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. след закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за МАШИННО ГЛАСУВАНЕ: ЧАСТ I и ЧАСТ II

 

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ: ЧАСТ I и ЧАСТ II

28.02.2023

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица, че кандидатите за народни представители в 4ти МИР се намират в секция  ''Регистри" - Публичен регистър на кандидатите за народни представители.

20.02.2023

Съобщение

РИК Велико Търново уведомява заинтересованите лица,

че на територията на 04 многомандатен изборен район Велико Търново са образувани 399 СИК, с общо 3291 члена

Община

СИК 7 члена

СИК 9 члена

Общо секции

Общ брой членове

В. Търново

57

81

138

1128

Г. Оряховица

9

56

65

567

Елена

17

8

25

191

Златарица

10

3

13

97

Лясковец

1

15

16

142

Павликени

17

22

39

317

Полски Тръмбеш

9

12

21

171

Свищов

13

37

50

424

Сухиндол

6

2

8

60

Стражица

11

13

24

194

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 278 / 03.04.2023

  относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

 • № 277 / 03.04.2023

  относно: Дефектирали бюлетини в СИК №041300005

 • № 276 / 03.04.2023

  относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения