Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 276
Велико Търново, 03.04.2023

ОТНОСНО: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

На основание писма на ЦИК с изх. номер НС-15-413/02.04.2023г. и НС-15-413/1/02.04.2023г, Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски

РЕШИ:

При предаване на изборните книжа се установи, че в избирателната кутия за машинно гласуване на СИК с номер 040400027 е открита бюлетина от машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя. За установяване на това обстоятелство на РИК бе предаден констативен протокол на СИК.

Предвид гореизложеното и на основание писма на ЦИК №НС-15-413/02.04.2023г. и №НС-15-413/1/02.04.2023г, РИК – Велико Търново приема протокола на СИК с номер  040400027 със сработени контроли.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 03.04.2023 в 00:19 часа

Календар

Решения

  • № 278 / 03.04.2023

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

  • № 277 / 03.04.2023

    относно: Дефектирали бюлетини в СИК №041300005

  • № 276 / 03.04.2023

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения