Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 277
Велико Търново, 03.04.2023

ОТНОСНО: Дефектирали бюлетини в СИК №041300005

На основание писма на ЦИК с изх. номер НС-15-413/02.04.2023г. и НС-15-413/1/02.04.2023г, Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски

РЕШИ:

При предаване на изборните книжа в РИК се установи, че при машинно гласуване на СИК с номер 041300005 при трима от избирателите не се е отпечатала бюлетина. Гласоподавателите не са гласували отново, но са се подписали в избирателния списък. По този начин гласът им не е материализиран чрез отпечатване на бюлетина, като за това обстоятелство са налице доказателства-разпечатки от машината за гласуване. Доколкото проблема се състои в несработване на контролите в секционния протокол, поради факта, че са установени три броя дефектирали бюлетини, РИК – Велико Търново приема протокола на СИК с номер  041300005 със сработени контроли.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 05.04.2023 в 12:53 часа

Календар

Решения

  • № 278 / 03.04.2023

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

  • № 277 / 03.04.2023

    относно: Дефектирали бюлетини в СИК №041300005

  • № 276 / 03.04.2023

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, която е празна или в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения