Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 108
Велико Търново, 03.11.2021

ОТНОСНО: назначаване на членове на ПСИК на територията на община Велико Търново

Постъпила е Заповед № РД-22-1960/29.10.2021 г. на Кмета на община Велико Търново, с която е образувана 1 брой ПСИК. На проведените при Кмета на общината консултации парламентарно представените партии и коалиции са постигнали съгласие относно разпределението на ръководството и състава на ПСИК и са предложили необходимия брой членове. Налице са всички нормативно изискуеми документи.

Със свое Решение № 97 от 01.11.2021 г. РИК- Велико Търново е определила броя на членовете на ПСИК на територията на Община Велико Търново - 7 броя и единната номерация на ПСИК.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и 6 от Изборния кодекс и Решение  № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК София, Районната избирателна комисия – Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

Назначава ПСИК за община Велико Търново в състав:

 

 1. Милен Росенов Дунов, ЕГН -- - председател
 2. Красимир Колев Иванов, ЕГН --                                  - зам. председател
 3. Йордан Минчев Йорданов, ЕГН -- - секретар
 4. Християн Евгениев Георгиев, ЕГН -- - член
 5. Теодора Радославова Алексиева, ЕГН -- - член
 6. Иванка Радославова Денчева, ЕГН --    - член                            

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 03.11.2021 в 17:09 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения