Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 405
Велико Търново, 21.11.2021

ОТНОСНО: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

След извършена служебна проверка РИК установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в номер на секцията на назначени членове на СИК с Решение № 324/14.11.2021г. в съответните комисии.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, РИК - Велико Търново:

.

           Р Е Ш И:

 

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400014, Атанаска Иванова Атанасова,  ЕГН …., тел. …. и на нейно място НАЗНАЧАВА Елка Богданова Василева,  ЕГН ….., тел. ….;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400069, Елка Богданова Василева,  ЕГН …., тел. …. – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Атанаска Иванова Атанасова,  ЕГН …., тел. ….;

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 21.11.2021 в 12:31 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения