Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 406
Велико Търново, 21.11.2021

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

Постъпила е  жалба под вх. номер вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч., заведен в регистъра на РИК-В. Търново, в която се излагат твърдения за нарушения в СИК 21 на територията на община Велико Търново, а именно, че на застъпник е отказано да бъде вписан в списъка за получаване на протокол.

Извършена е проверка по телефона, с цел установяване на фактическата действителност, като представител на РИК  е разговарял с председателя на СИК 21. При което е установено, че две лица легитимиращи се като застъпници на ИК за издигане на независим кандидат за президент Румен Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Йотова, са поискали незабавно да бъдат вписани в списъка за получаване на копие от протокола /Приложение № 99-ПВР/НС от изб. книжа/. Председателят на СИК ги е уведомил, че този списък се съставя след като приключи изборния ден и че един представител на ИК, който присъства при броене на резултата, ще получи копие от протокола и респ. ще бъде вписан в списъка на лицата получили копие от протокола.

РИК-В. Търново приема, че поведението на председателя на СИК 21 е правилно и в съответствие с ИК и Методическите указания на ЦИК.

Предвид горното, Районна избирателна комисия - Велико Търново, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс

 

Р Е Ш И:

 

Оставя Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков като неоснователна.

УКАЗВА на жалбоподателят, че застъпниците, които присъстват при броенето на резултата имат право да получат КОПИЕ от протокола, а не самия протокол, за което се съставя списък на лицата, получили копие от подписания протокол с резултатите от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката/ Приложение № 99-ПВР/НС от изб. книжа/

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 21.11.2021 в 14:07 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения