Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 109
Велико Търново, 03.11.2021

ОТНОСНО: Заличаване на кандидат, регистриран в кандидатската листа на КП „Национално обединение на десницата“ за изборите за народни представители, насрочени на 14 ноември 2021 г.

Представляващият КП „Национално обединение на десницата“ - Цветан Цветанов, депозира в РИК Велико Търново заявление от Светла Стефанова Златева, с искане да бъде заличена регистрацията и като кандидат за народен представител в Изборен район 04 – Велико Търново от кандидатската листа на ПП „Национално обединение на десницата“, поради отказ  за участие в изборите. Заявлението се регистрира под № 249 / 03.11.2021г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново Доколкото заявлението не е с нотариална заверка на подписа, представител на комисията- зам.председателя Йонкова проведе телефонен разговор с г-жа Златева, от който се установи, че действително същата е подписала заявлението за отказ, но е ангажирана и не може да дойде лично да го представи в РИК.

В резултат на извършена проверка РИК - Велико Търново установи следното: със свое Решение № 35 от 11.10.2021 г. е регистрирала кандидатската листа на КП „Национално обединение на десницата“, като под номер 8 фигурира името на Светла Стефанова Златева с ЕГН ---. На така регистрирания кандидат е издадено Удостоверение с номер 83 - 8 - НС/11.10.2021 г.

Предвид горното и на основание по чл.72. ал.1, т.9 от ИК и т.30 от Решение № 579– НС/23.09.2021г. на ЦИК– гр. София, РИК – Велико Търново:

 

РЕШИ:

 

Заличава направената с решение № 35 от 11.10.2021г. на РИК Велико Търново регистрация на издигнатия от коалиция от партии КП „Национално обединение на десницата“ кандидат за народен представител - Светла Стефанова Златева с ЕГН ---.

Анулира издаденото удостоверение № 83 – 8 - НС/11.10.2021г.

Вместо посоченият кандидат под № 8 в листата върху информационното табло в изборното помещение да се изписва надпис „заличен“.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 03.11.2021 в 17:10 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения