Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 111
Велико Търново, 03.11.2021

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката на 14.11.2021 г.

РИК- Велико Търново съобразявайки правомощията си по ИК за провеждане на обучение на членовете на секционните избирателни комисии и подвижните секционни избирателни комисии, както и въведената в страната извънредна епидемична обстановка и действащите противоепидемични мерки, въведени на основание издадени заповеди на министъра на здравеопазването приема, че обучението следва да бъде проведено дистанционно, в електронна среда, като на членовете на СИК ще бъде предоставена възможност да задават въпроси. Обучението ще се проведе чрез използване на приложение MS Teams.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия  - Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

 1. Обученията на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката на 14.11.2021 г. за общините на територията на област Велико Търново, ще се проведат дистанционно, в електронна среда чрез използване на приложение MS Teams. В обученията да се включи представител на „Сиела Норма“ АД относно провеждането на машинното гласуване.
 2. Обученията на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката на 14.11.2021 г. за общините на територията на област Велико Търново, ще се проведат по график, както следва:

-на 06.11.2021 г. от 14:00 часа от представители на РИК- В. Търново и от 15:00 ч. обучение за машинно гласуване от представител на „Сиела Норма“ АД.

-на 07.11.2021 г. от 14:00 часа от представители на РИК- В. Търново и от 15:00 ч. обучение за машинно гласуване от представител на „Сиела Норма“ АД.

 1. Определя Десислава Стефанова Йонкова, Калина Недева Романова, Диана Филипова Петрова и Йоана Александрова Иванова като представители на РИК- Велико Търново, които да проведат обученията на членове на СИК и ПСИК.
 2. ТЕМАТИЧНИ МОДУЛИ:

 а. Организация на работата на СИК - правомощия на СИК; вземане и оформяне на решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и сигнали на избирателите.

б. Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа - вписване на данни в избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване.

в. Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на изборното помещение - видове изборни книжа и материали; получаване на специализирано устройство за машинно гласуване, подписване на протоколи за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение; запечатване на помещението.

 г. Изборен ден - начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната активност; взаимодействие с общинската администрация, РИК и органите на Министерството на вътрешните работи.

 д. Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване - гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в произвеждането на изборите; гласуване със специализирано устройство за машинно гласуване, гласуване с хартиена бюлетина, гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за гласуване на друго място; необходими документи за гласуване.

е. Гласуване в подвижна избирателна секция - получаване на книжата и маркиране на печата; гласуване; отпечатване и връщане на подвижната избирателна кутия в помещението на СИК.

 ж. Преброяване на гласовете при гласуване с хартиени бюлетини - бюлетина за гласуване; действителен и недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение, попълване на черновата и пренасяне на данни от черновата в протокола

з. Преброяване на гласовете и попълване на протокола с резултатите от гласуването със специализирано устройство за машинно гласуване – попълване на чернова, пренасяне на данни от черновата, копиране на протокола;

и. Действия на СИК в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване;

й. Действия на СИК след попълване на протокола - опаковане на изборните книжа и материали, предаване на специализираното устройство за машинно гласуване; транспортиране и предаване на изборните книжа на РИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на РИК.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 03.11.2021 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения