Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 116
Велико Търново, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Златарица и Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 107/01.11.2021 на РИК – Велико Търново относно назначаване съставите на СИК на територията на Община Златарица.

Постъпило е предложение вх. № 244/03.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП ДПС, за извършване на промени в състав на СИК на територията на община Златарица както и уведомява РИК-Велико Търново, че в Решение № 107 от 01.11.2021г. на РИК – Велико Търново са допуснати очевидни фактически грешки в съставите на СИК  на територията на община Златарица.

След извършена   проверка РИК – Велико Търново установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в  Приложение № 1 на Решение № 107 от 01.11.2021г. на РИК – Велико Търново по отношение на СИК 041400002 на територията на община Златарица, като е объркана фамилия на участник в СИК.

С оглед горното, на основание чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 107 от 01.11.2021г. на РИК – Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс  и чл. 62, ал. 2 от АПК, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Заменя в състава на СИК № 041400013 лицето Йорданка Маринова Тодорова, ЕГН .., в качеството й на член и на нейно място назначава Митко Радков Хаджиев, ЕГН, тел. ..;
 2. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на Решение № 107 от 01.11.2021г. на РИК – Велико Търново на РИК – Велико Търново, както следва:

В СИК 041400002 вместо Стефан Евгениев Стефанов - член, да се чете Стефан Евгениев Иванов.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 03.11.2021 в 17:15 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения