Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 118
Велико Търново, 03.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на реда за получаване на формуляри на секционни протоколи (Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) от СИК на територията на област Велико Търново в хипотезите на Част V т.1, т.2 и т.3 от Методическите указания за СИК на ЦИК

На основание чл. 72, ал. 1 от ИК, във връзка с раздел V от Методически указания по прилагане на Изборния секционните избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски, 

 

РЕШИ:

 1. Когато:

- машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина (за секции с две машини);

- машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финални протоколи

незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване СИК уведомява РИК. РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да получи от СИК формуляри на протоколи (Приложение № 9-ПВР-кп и Приложение № 13-НС-кп) и да предаде на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр). Предаването на протоколите се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 91-ПВР/НС). Фабричните номера на формулярите на протоколите (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 91-ПВР/НС). Формулярите от секционни протоколи ((Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) се предават запечатани в плик по начин, който позволява да се видят само фабричните им номера и подпечатан и подписан от  членовете на РИК преди поставяне в него на формулярите на протоколите.

 

 1. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

- машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

- машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини.

незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК уведомява РИК. РИК уведомява с нарочно решение длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да приеме от председателя на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 101-ПВР-м, Приложение № 109-НС-м, както и Приложение № 9-ПВР-кп и Приложение № 13-НС-кп) и да предаде на председателя на СИК формуляри от секционни протоколи (Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 91-ПВР/НС). Фабричните номера на формулярите от секционни протоколи (Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) се вписват в протокола за предаването и приемането на изборните книжа и материали (Приложение № 110-НС-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр и Приложение № 111-НС-кр) се предават запечатан в плик по начин, който позволява да се виждат само фабричните им номера и подпечатан и подписан от  членовете на РИК преди поставяне в него на формулярите на протоколите.

 

 1. В случай на сгрешен протокол (Приложение № 100-ПВР-х и Приложение № 108-НС-х или Приложение № 101-ПВР-м и Приложение № 109-НС-м) СИК уведомява РИК. РИК уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да предаде на председателя на СИК нов формуляр от съответния секционен протокол, като се попълва Приложение № 97-ПВР/НС. Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 91-ПВР/НС).

 

 1. В срок до 17, 00 часа на 12.11.2021г. Кметовете на Общините в Четвърти изборен район – Великотърновски, да определят със своя Заповед длъжностните лица от общинските администрации, за посочените в т. 1 и т. 2  от настоящото решение действия и да уведомят РИК – Велико Търново, като посочат длъжностното лице, телефон за връзка и адрес на електронна поща.

 

 1. Настоящото да се сведе за изпълнение до кметовете на всички общини на територията на Област Велико Търново.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 03.11.2021 в 17:24 часа

Свързани решения:

193/10.11.2021

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения