Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 119
Велико Търново, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 251/03.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП „ДПС“ , за извършване на промени в състави на СИК на територията на Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400001, Мина Георгиева Игнатова – зам. председател и на негово място НАЗНАЧАВА Петър Георгиев Димов,  ЕГН 9106251425, тел. 0887847945;
 2. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400008, Айсел Ахмедова Юзеирова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Мартина Петкова Йорданова,  ЕГН 9001091418, тел. 0888135544;
 3. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400012, Мариета Георгиева Ботева – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Мегрие Исметова Синанова,  ЕГН 9406176050, тел. 0896252071;
 4. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400025, Григор Тодоров Петков – член  и на негово място НАЗНАЧАВА Йелиз Орханова Мехмедова,  ЕГН 0252158236, тел. 0897388298;
 5. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400029, Айтен Рифадова Далова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Селиме Расимова Расимова,  ЕГН 0343131431, тел.0896296929;
 6. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400031, Берк Вейсал Фахрединов – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Йорданка Мирославова Янкова,  ЕГН 9906081457, тел.0893847570;
 7. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400037, Николета Асенова Иванова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Айля Джемилова Кямилова,  ЕГН 0047038310, тел.089200987;
 8. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400041, Севин Неазиев Мустунов – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Христо Николаев Велев,  ЕГН 6405023025, тел.0885431614;
 9. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400042, Салим Мустафа Карабаджак – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Ипек Синан Рушидова,  ЕГН 9901153976, тел.0879451599;
 10. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400061, Зорница Андриянова Атанасова – член и на негово място НАЗНАЧАВА Румяна Коцева Цекова,  ЕГН 7011191730, тел.0884587011;
 11. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400062, Атанас Емилов Апостолов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Ралица Анатолиева Крумова,  ЕГН 0348251717, тел.0889885735;
 12. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400070, Ширин Ашимова Кашева – член и на негово място НАЗНАЧАВА Мария Захариева Цонева,  ЕГН 8308121452, тел.0882205502;
 13. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400074, Петър Георгиев Димов – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Мартин Пламенов Стойков,  ЕГН 0349281402, тел.0988230449;
 14. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400076, Мирослав Любомиров Крумов – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Едиз Ниязиев Акифов,  ЕГН 9801165649, тел.0878488815;
 15. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400080, Микаела-Хюлия Калоянова Бакалова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Селис Мехмед Хасан,  ЕГН 0144211410, тел.0885449437;
 16. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400083, Теодор Димитров Иванова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Ремзие Ердинч Моллахасанова,  ЕГН 9306264498, тел.0896041786;
 17. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400085, Нели Кънчева Караиванова – зам.председател и на нейно място НАЗНАЧАВА Айшегюл Гютекин Ахмед,  ЕГН 0141210494, тел.0884022292;
 18. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400091, Тоня Илиева Димитрова – зам.председател и на нейно място НАЗНАЧАВА Иванка Петрова Димитрова,  ЕГН 6212161416, тел.0887415966;

 

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 03.11.2021 в 18:09 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения