Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 121
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Стражица

Постъпило е предложение вх. № 253/03.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП ИТН, за извършване на променя в състав на СИК на територията на община Стражица, както и за поправка на допусната ЯФГ във имената на член на СИК.

След извършена служебна проверка и предвид горното на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс и чл.62, ал. 2 от АПК, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва промени в СИК на територията на община Стражица както

следва:

1.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 043100014, Шибил Ангелов Шибилов  – член и на негово място НАЗНАЧАВА Радослав Николаев Байчев,  ЕГН --;

2.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 043100026, Пламен Радев Радев  – член и на негово място НАЗНАЧАВА Марияна Стефанова Пъндева,  ЕГН --;

3.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 043100016, Янка Маринова Даскалова  – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Анита Петева Василева,  ЕГН --;

4.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 043100016, Веселин Веселинов Генов  – зам. председател и на негово място НАЗНАЧАВА Даниела Пенева Пенева,  ЕГН --.

 

 1. II. Допуска промяна на ЯФГ в имената на член на СИК 043100005, а именно – лицето СТИЛИЯНА НОЕВА АНГЕЛОВА да се чете СТИЛИЯНА НОЕВА СТОЯНОВА.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:12 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения