Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 123
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 258/04.11.2021 г. от упълномощен представител на КП „БСП за България“, за извършване на променя в състав на СИК на територията на община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300026, Румяна Стефанова Стоянова,– член и на нейно място НАЗНАЧАВА Христо Петков Захариев,  ЕГН --, тел.--.

2.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300027, Христо Петков Захариев,– председател и на негово място НАЗНАЧАВА Никола Петров Димов,  ЕГН --, тел.--.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:13 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения