Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 124
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Елена

Постъпило е предложение вх. № 259/04.11.2021 г. от упълномощен представител КП „ГЕРБ-СДС“, за извършване на променя в състав на СИК на територията на община Елена.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 041300010 – с. Беброво, обш. Елена, Зийнеб

Халилова Халилова – член и на негово място НАЗНАЧАВА Цветина Янкова Славкова,  ЕГН --.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:14 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения