Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 125
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Свищов и отстраняване на очевидни фактически грешки в решение на РИК – Велико Търново

Постъпило е предложение вх. № 260/04.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП ДПС, за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Свищов, както и за поправка на допуснати очевидни фактически грешки в лични данни на членове на СИК.

След извършена служебна проверка и предвид горното на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс и чл.62, ал. 2 от АПК, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Извършва промени в състави на СИК на територията на община Свищов, както следва:

 

1.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800001, Юксел Мустафов Гигенлиев  – секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Мустафа Керимов Алиев,  ЕГН  ;

2.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800006, Недрие Юсеинова Гигенлиева  – председател и на нейно място НАЗНАЧАВА Юксел Мустафов Гигенлиев,  ЕГН  ;

3.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800034, Виолетка Ангелова Цветанова  – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Алдин Ведатов Азисов,  ЕГН  ;

4.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800074, Мустафа Керимов Алиев  – член и на негово място НАЗНАЧАВА Билгян Юналова Алиева,  ЕГН  .

5.ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800069, Айсян Рухи Хасан  – член и на негово място НАЗНАЧАВА Шенел Хамидова Юсеинова,  ЕГН  

 

 1. Допуска поправка на очевидни фактически грешки в Приложение № 1 към Решение № 60 от 14.10.2021 г. , както следва:
 2. В имената на член на СИК 042800050, а именно – лицето ТАНЯ ВЕСЕЛИНОВА ТРИФОНОВА да се чете ТАТЯНА ВЕСЕЛИНОВА ТРИФОНОВА.
 3. В ЕГН на член на СИК 042800030, като същият на името на Фатме Мехмедова Алиева, да се чете ЕГН

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:14 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения