Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 148
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение на РИК

Постъпило е предложение вх. № 311/08.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП „ИТН“, с което уведомява РИК-Велико Търново, че при назначаване на СИК в община Полски Тръмбеш е допусната очевидна фактическа грешка в лични данни на едно лице.

След извършена проверка РИК – Велико Търново установи, че е допуснати очевидна фактическа грешка в  Приложение № 1 на Решение № 60 от 14.10.2021г. на РИК– Велико Търново.

С оглед горното, на основание чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия– Велико Търново, намира, че следва да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 59 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в  Приложение № 1 на Решение № 59 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново на РИК – Велико Търново, както следва:

  1. В СИК 042600010 името на лицето Жени Зашева-Михалек, член на СИК да се чете Жени Георгиева Зашева-Михалек.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:39 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения