Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 149
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка

 

Постъпило е предложение вх. № 308/08.11.2021 г. от упълномощен представител на КП „БСП за България“, с което уведомява РИК-Велико Търново, че при назначаване на СИК в община Павликени са допуснати очевидни фактически грешки в лични данни на лица.

След извършена проверка РИК – Велико Търново установи, че са допуснати очевидни фактическа грешки в личните данни на лица – членове на СИК.

С оглед горното, на основание чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да допусне поправка на очевидни фактически грешки в СИК на територията на община Павликени.

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки, както следва:

 1. В СИК 042200026 ЕГН на лицето Лиляна Бончева Бончева, да се чете „--“;
 2. В СИК 042200027 ЕГН на лицето Али Ашимов Шерифов, да се чете „--“.
 3. В СИК 042200029 имената на лицето Елка Иванова Димова-Цветкова, да се чете „Елка Иванова Цветкова-Ефтимова“.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:40 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения