Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 150
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Горна Оряховица и Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 67/14.10.2021 на РИК – Велико Търново относно назначаване съставите на СИК на територията на Община Горна Оряховица.

Постъпило е предложение вх. № 307/08.11.2021 г. от упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Горна Оряховица, както и уведомява РИК-Велико Търново, че в Решение № 67 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново са допуснати очевидни фактически грешки в съставите на СИК  на територията на община Горна Оряховица.

След извършена проверка РИК – Велико Търново установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в  Приложение № 1 на Решение № 67 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново по отношение на СИК 040600025 на територията на община Горна Оряховица, като е объркана фамилия на участник в СИК.

С оглед горното, на основание чл. 62, ал.2 от АПК, Районна избирателна комисия – Велико Търново, намира че следва да извърши промени в СИК и да допусне поправка в Приложение № 1 към свое Решение № 67 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс  и чл. 62, ал. 2 от АПК, РИК - Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040600020 Нели Николаева Йонкова, ЕГН, в качеството й на секретар и на нейно място НАЗНАЧАВА Татяна Атанасова Нанова,  ЕГН, тел.;
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040600022 Татяна Атанасова Нанова, ЕГН, в качеството й на член и на нейно място НАЗНАЧАВА  Нели Николаева Йонкова, ЕГН, тел.;

 

 1. ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Приложение № 1 на 67 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново на РИК – Велико Търново, както следва:

В СИК 040600009 ЕГН на лицето Радослав Георгиев Рачев вместо  да се чете ЕГН;

В СИК 040600011 ЕГН на лицето Ваня Тодорова Иванова ЕГН  да се чете ЕГН;

В СИК 040600029 презимето на лицето Светла Иварова Стоянова вместо Иварова да се чете Иванова, а ЕГН на лицето вместо  да се чете.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:41 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения