Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 154
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Определяне единна номерация, брой членове на избирателна секция в лечебно заведение на територията на община Полски Тръмбеш; Назначаване членове на СИК

Постъпило е Писмо от кмета на Община Полски Тръмбеш, към което са приложни Заповед № РД-04-03-11379/08.11.2021 г. на кмета на община Полски Тръмбеш за образуване на СИК и утвърждаване на номерация и адрес, както и Заповед № 65/08.11.2021 г. на Управителя на СБПЛР “Минерални бани – Полски Тръмбеш“ за образуване на СИК на територията на лечебното заведение. Приложен е списък на членове на състава на СИК от постигнатото на консултациите съгласие.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и т.6 от Изборния кодекс и т. І.1 от Решение № 844-ПВР/НС от 02.11.2021г. на ЦИК София, Районната избирателна комисия – Велико Търново

Р Е Ш И:

 

 1. ОБРАЗУВА една секция на територията на СБПЛР “Минерални бани – Полски Тръмбеш“ и ОПРЕДЕЛЯ единна номерация – 042600022;
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК 042600022 - 7 броя;
 3. НАЗНАЧАВА състав на СИК 042600022, както следва:

 

Антъни Досиславов Иванов

--

Председател

Снежана Бисерова Недялкова

--

Зам.председател

Пенка Николова Иванова

--

Секретар

Олга Иванова Николова

--

Член

Теодора Маринова Тодорова

--

Член

Маринела Стефанова Русчева

--

Член

Анабелла Иванова Петрова

--

Член

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:43 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения