Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 155
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново и поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 63 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново, както и извършване на замяна на член на СИК на територията на община Елена.

08.11.2021 г. от упълномощен представител КП „Изправи се! Мутри вън!“, за извършване на промени в състави на СИК на територията на община Велико Търново и за отстраняване на  очевидни фактически грешки в Решение № 63 от 14.10.2021г. на РИК – Велико Търново.

Предвид горното и след извършена служебна проверка, както и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс и чл. 62, ал.2 от АПК РИК – Велико Търново:

 

Р Е Ш И:

 

 1. Допуска поправка в свое Решение № 63 от 14.10.2021г., на следните 49 броя очевидни фактически грешки в състави на СИК на територията на Община Велико Търново, като НАЗНАЧАВА следните лица:

 

Секция №

Име Презиме Фамилия

ЕГН

длъжност в комисията

тел. за контакт

040400003

Иван Недялков Иванов

 

член

 

040400004

Христо Димитров Червенаков

 

член

 

040400005

Никола Петров Бъчваров

 

председател

 

040400010

Христо Кирилов Георгиев

 

член

 

040400045

Христо Стефанов Узунов

 

секретар

 

040400059

Цветомил Симеонов Гушев

 

член

 

040400080

Стела Йорданова Иванова

 

член

 

040400081

Огнян Маринов Дренски

 

член

 

040400083

Марияна Детелинова Александрова

 

член

 

040400092

Юлиан Иванов Иванов

 

член

 

040400097

Албена Стоянова Пенева

 

член

 

040400098

Красимир Цанков Маджаров

 

член

 

040400100

Андриана Христова Попова

 

секретар

 

040400101

Красимир Тодоров Атанасов

 

член

 

040400102

Ивелина Тодорова Кънева

 

член

 

040400103

Михаела Стефанова Въчкова

 

член

 

040400104

Лазарина Николаева Кочева

 

зам. председател

 

040400105

Памела Иванова Иванова

 

член

 

040400107

Костантин Анастасов Цанев

 

председател

 

040400108

Венета Димитрова Бърдарова

 

член

 

040400109

Парашкев Василев Василев

 

председател

 

040400111

Пламен Тодоров Колев

 

член

 

040400112

Денислав Пламенов Чангов

 

член

 

040400113

Деница Янчева Яначкова

 

член

 

040400114

Делян Стефанов Велев

 

секретар

 

040400115

Красимир Иванов Колев

 

член

 

040400116

Стела Иванова Кънева

 

член

 

040400118

Веселина Стоянова Недева

 

член

 

040400119

Валери Анатолиев Морозов

 

член

 

040400120

Невена Василева Петрова

 

член

 

040400121

Мирослав Василев Георгиев

 

член

 

040400123

Иван Йорданов Ингьозов

 

член

 

040400124

Йорданка Маринова Георгиева

 

член

 

040400125

Деница Росенова Иванова

 

председател

 

040400126

Снежана Николова Стефанова

 

член

 

040400127

Христина Добринова Иванова

 

член

 

040400128

Николай Дончев Маринов

 

секретар

 

040400129

Васил Иванов Ганчев

 

Зам.председател

 

040400130

Галина Милкова Ангелова

 

член 

 

040400131

Дилияна Георгиева Кръстева

 

член

 

040400132

Борислав Любчев Борисов

 

член

 

040400133

Валентина Иванова Петкова

 

секретар

 

040400134

Диян Илиянов Ангелов

 

член

 

040400135

Галина Димитрова Йорданова

 

член

 

040400137

Цветомира Йорданова Йорданова

 

член

 

040400139

Кирил Христов Мандров

 

член

 

040400140

Антония Стефанова Панова-Канъкова

 

член

 

040400141

Мирослав Тодоров Кедиков

 

член

 

040400142

Пламен Рашков Пенев

 

член

 

 

 

 1. Извършва промени в съставите на СИК на територията на Община Велико Търново, както следва:

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400014, Тодор Добрев Павлов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Атанаска Иванова Атанасова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400019, Светла Денева Върбанова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Красимира Трифонова Василева,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400021, Димитър Ангелов Димитров – член и на негово място НАЗНАЧАВА Христа Миленова Павлова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400024, Зорница Стефанова Ненова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Анна Йорданова Ангелова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400027, Христо Стефанов Узунов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Йоана Тихомирова Пелова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400028, Пламен Георгиев Иванов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Иванка Денева Черкезова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400030, Анка Ченкова Димитонова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Маргарита Костадинова Тодорова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400033, Маргарита Костадинова Тодорова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Анка Ченкова Димитонова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400034, Диян Илиянов Ангелов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Звезделин Кеазимов Османов,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400041, Огнян Маринов Дренски – член и на негово място НАЗНАЧАВА Персиан Стефанов Тотев,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400042, Даринка Ботева Петкова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Розка Димитрова Тотева,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400044, Йордан Иванов Атанасов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Огнян Иванов Димитров,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400047, Мария Николаева Христова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Павлина Здравкова Николова - Омар,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400051, Красимир Иванов Колев – член и на негово място НАЗНАЧАВА Йорданка Начева Маринова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400053, Милена Красимирова Стоянова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Детелина Йорданова Иванова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400057, Пламен Тодоров Цонев – член и на негово място НАЗНАЧАВА Петя Борисова Петрова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400062, Ваня Петрова Стойнова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Хасбиналя Мехмедова Мехмедова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400066, Християн Евгениев Георгиев – член и на негово място НАЗНАЧАВА Росен Димитров Панов,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400067, Иван Недялков Иванов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Даниел Петков Тилков,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400069, Татяна Илиева Петрова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Елка Богданова Василева,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400070, Христо Кирилов Георгиев – член и на негово място НАЗНАЧАВА Светлана Йорданова Пенчева,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400082, Юлиан Иванов Иванов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Калинка Николаева Бонева,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400084, Виктория Парашкевова Василева – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Камен Костов Михов,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400085, Румяна Милева Атанасова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Нина Николова Стоянова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400086, Людмил Цветанов Лозанов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Кольо Тодоров Христов,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400088, Йона Николаева Томова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Румяна Милева Атанасова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400089, Надежда Цанкова Атанасова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Татяна Илиева Петрова,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400090, Росен Димитров Панов – секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Александър Янков Александров,  ЕГН  , тел.  

 

 1. ОСВОБОЖДАВАв състава на СИК № 040400091, Красимир Петров Мицов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Надежда Свиленова Станчева,  ЕГН  , тел.  

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400095, Зорница Руменова Стефанова – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Ерика Йозова Арабаджиева,  ЕГН  , тел.  

 

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:44 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения