Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 157
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на сътрудници на РИК Велико Търново в изборния ден - 14.11.2021г.

На основание решение т. 8 и т.11 от Решение № 542-ПВР/НС от 6 септември 2021 г. на ЦИК-София,  за периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, РИК могат да определят допълнителни специалисти. Постъпили са четирии заявления от лица, които притежават знания, умения и опит в областта на изборния процес.

След проведени обсъждания, Районна избирателна комисия Велико Търново,

                                                     Р Е Ш И:

За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК, към РИК се определят следните специалисти:

ИЛМИРА МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА, с ЕГН, с постоянен адрес, притежаваща ЛК № издадена от МВР Велико Търново;

СЛАВ КРАСИМИРОВ ЛИЧЕВ, с ЕГН,  с постоянен адрес, притежаващ ЛК № издадена от МВР Велико Търново.

КРЕМЕНА ЙОРДАНОВА ПАРАШКЕВАНОВА, ЕГН, с постоянен адрес притежаваща ЛК №. издадена от МВР Велико Търново.

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ПАРАШКЕВАНОВ, ЕГН, с постоянен адрес, притежаващ ЛК №. издадена от МВР Велико Търново.

 

На лицата да се изплати еднократно възнаграждение от по 100 лв., увеличено с 50%, за времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, съгласно т.11 от Решение № 542-ПВР/НС от 6 септември 2021 г. на ЦИК-София.

Препис от решението да се предостави на Областна администрация Велико Търново за сключване на договор.

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:46 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения