Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 165
Велико Търново, 08.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП ДПС

С вх. № 335/08.11.2021 г. в РИК- Велико Търново е постъпил списък  на 9 броя упълномощени представители при произвеждане на изборите за народни представители и за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 14.11.2021 г. от ПП „ДПС“

След извършена проверка РИК-Велико Търново констатира, че всичките 9 броя упълномощени представители са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1,  във връзка с чл. 124 ИК и Решение № 832 ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Велико Търново

 

Р Е Ш И:

   ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Велико Търново 9 броя упълномощени представители на ПП ДПС за област Велико Търново, а именно:   

№ по ред, дата

Партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет

 Три имена

ЕГН

1

ПП "ДПС"

 Галин Маев Миланов

 

2

ПП "ДПС"

ЗЮЙРЕ АШИМОВА ИСМАИЛОВА

 

3

ПП "ДПС"

 Жулиета Милчева Райкова 

 

4

ПП "ДПС"

 Аннет Калинова Илиева

 

5

ПП "ДПС"

 Виктор Красимиров Александров 

 

6

ПП "ДПС"

 Иван Тихомиров Печинов 

 

7

ПП "ДПС"

Драгомир Георгиев Живков

 

8

ПП "ДПС"

Сашо Яначков Стоименов

 

9

ПП "ДПС"

Айтен Мехмедова Мехмедова

 

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 08.11.2021 в 17:49 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения