Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 386
Велико Търново, 20.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 14.11.2021 г.

Постъпило е заявление, заведено с вх. № 716/19.11.2021 г. във входящия регистър на РИК – Велико Търново, подадено от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 14.11.2021 г., чрез упълномощен представител, за регистрация на застъпници на кандидатската листа на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 14.11.2021 г.

Заявлението е вписано във входящ регистър под № 2/18.11.2021 г. на предложените за регистрация застъпници /Приложение № 54 – ПВР/НС/. Със заявлението са предложени общо 29 броя застъпници на кандидатската листа на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 14.11.2021 г.

Към заявлението (Приложение № 54-ПВР/НС от изборните книжа) са приложени:  заверено копие на пълномощно - 1 брой, списък на предложените застъпници на хартиен носител и в електронен вид, съгласно Решение № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г. на ЦИК и 29 броя декларации по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК /Приложение № 56-ПВР/НС/ от изборните книжа.

Списъкът с  предложените застъпници е проверен, чрез информационната система, поддържана от „Информационно обслужване“ АД, като се констатира , че са изпълнени изискванията на чл.117, ал.3 и ал.4 от ИК и Решение № 707-ПВР/НС/ 11.10.2021 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

Поради което и на основание чл. 72, ал.1,  т.15 и чл.118, ал.1 и 2  от ИК, РИК - Велико Търново

                                                            РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА 29 бр. застъпницина кандидатската листа на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 14.11.2021 г., а именно:       

 

1

Марианка Савчева Петрова

 

2

Мартин Петров Тодоров

 

3

Юлиян Тодоров Александров

 

4

Величко Дафинов Пъшев

 

5

Христо Росенов Костов

 

6

Боян Николаев Колев

 

7

Елеонора Тодорова Зеленкова

 

8

Стефан Маринов Величков

 

9

Станислав Ганчев Токмакчиев

 

10

Григор Бойков Николов

 

11

Таня Иванова Цонева-Александрова

 

12

Михаил Любомиров Ченков

 

13

Йоана Ивайлова Димитрова

 

14

Емилия Георгиева Иванова

 

15

Надежда Сашева Кукова

 

16

Антон Стаматов Гасеров

 

17

Карина Илиева Катрева

 

18

Румен Йорданов Каращранов

 

19

Петко Богданов Петков

 

20

Емилия Атанасова Жилиева

 

21

Даниел Вълчев Жилиев

 

22

Христо Тошков Стателов

 

23

Георги Йорданов Димитров

 

24

Веселин Николаев Гърбатилов

 

25

Даниел Янков Евдокимов

 

26

Марин Красенов Йоркишев

 

27

Стефан Венциславов Николов

 

28

Яна Красенова Йоркишева

 

29

Орлин Величков Величков

 

 

 

 1. На регистрираните застъпници да се издадат удостоверения.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.11.2021 в 11:14 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения