Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 394
Велико Търново, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов

Постъпило е предложение вх. № 732/20.11.2021 г. от упълномощен представител на КП „Изправи се. Мутри вън “, за извършване на променя в състав на СИК на територията на община Свищов.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т.5 от Изборния кодекс, РИК - Велико Търново:

 

         Р Е Ш И:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042800005, лицето Деница Георгиева Дюлгерова, ЕГН – в качеството му на член и на негово място НАЗНАЧАВА Полина Радославова Колева,  ЕГН …., тел. …;
 2. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042800006, лицето Стелияна Маринова Стефанова, ЕГН – в качеството му на член и на негово място НАЗНАЧАВА Людмил Миленов Трифонов,  ЕГН …., тел. …;
 3. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042800009, лицето Ердинч Айдънов Мъстънов, ЕГН – в качеството му на член и на негово място НАЗНАЧАВА Мъстън Айдънов Мъстънов,  ЕГН …., тел. …;
 4. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042800030, лицето Милен Петров Петров, ЕГН – в качеството му на член и на негово място НАЗНАЧАВА Николай Георгиев Янков,  ЕГН …., тел. …;
 5. ОСВОБОЖДАВА в СИК № 042800087, лицето Симона Емилова Маринова, ЕГН – в качеството му на член и на негово място НАЗНАЧАВА Боряна Милчева Цветанова,  ЕГН …., тел. …;

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:17 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения