Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 400
Велико Търново, 20.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК на територията на Община Лясковец

Постъпило е предложение вх. №  738/20.11.2021 г. от упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, за извършване на промени в състав на СИК на територията на община Лясковец.

 

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс:

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042000014 Веселина Събева Гурсова–  зам. председател и на нейно място НАЗНАЧАВА  Йорданка Христова Христова ,  ЕГН, тел.:.

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 20.11.2021 в 17:19 часа

Календар

Решения

  • № 406 / 21.11.2021

    относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

  • № 405 / 21.11.2021

    относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 404 / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения