Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 402
Велико Търново, 21.11.2021

ОТНОСНО: Промени в състави на СИК в Област Велико Търново.

Постъпили са сигнали за неявяване на членове на секционни избирателни комисии на територията на област Велико Търново. В тези случаи РИК разполага с законовата възможност да назначава резервни членове. Постъпили са предложения от упълномощени представители на политическите партии и коалиции за промени в съставите на СИК на територията на област Велико Търново.

            Предвид горното и на основание чл. 229, ал. 2, във връзка с чл.72, ал. 1, т. 4 от Изборния кодекс, както и Методически указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии, Районната избирателна комисия – Велико Търново

 

            Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400003, Иван Недялков Иванов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Николай Стефанов Цончев,  ЕГН …………, тел. ………….
 2. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800005, Михаела Веселинова Калонкина – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Живка Михайлова Христова,  ЕГН ………….., тел. ……………….
 3. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800031, Илияна Валериева Кирилова – зам. председател и на нейно място НАЗНАЧАВА Михаела Веселинова Калонкина,  ЕГН …………, тел. ……………...
 4. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400134, Диян Илиянов Ангелов – член и на негово място НАЗНАЧАВА Никол Йорданова Минева,  ЕГН ………...
 5. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400149, Лилия Иванова Ванчева– член и на нейно място НАЗНАЧАВА Диян Илиянов Ангелов,  ЕГН …….
 6. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 040400153, Дилян Стефанов Велев – секретар и на негово място НАЗНАЧАВА Диана Симеонова Цонева,  ЕГН …...
 7. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042800025, Мирела Евгениева Георгиева – член и на нейно място НАЗНАЧАВА Снежана Захариева Цветанова,  ЕГН …………...
 8. ОСВОБОЖДАВА в състава на СИК № 042600016, Янка Цветкова Борисова – секретар и на нейно място НАЗНАЧАВА Мая Иванова Николаева,  ЕГН …….

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 21.11.2021 в 12:23 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения