Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 403
Велико Търново, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и преминаване към хартиени бюлетини в секция № 040400095 в общ. Велико Търново

В РИК Велико Търново е получен Констативен протокол с вх. № 749/21.11.2021г. по входящия регистър на РИК, с който се констатира, че специализираното устройство за машинно гласуване не многократно не разчита картите за гласуване поради технически проблем. Техникът на „Сиела Норма“ АД  е констатирал причината за неразчитане на картите за гласуване поради технически проблем.

С Решение № 118/03.11.2021г. на РИК – Велико Търново, изменено с Решение № 193/10.11.2021г. на РИК – Велико Търново, е определен реда за получаване на формуляр на секционен протокол - (Приложение № 102-ПВР-хм) и формуляр секционен протокол - (Приложение № 103-ПВР-кр) от СИК на територията на област Велико Търново в хипотезите на Част V т.1, т.2 и т.3 от Методическите указания на ЦИК.

РИК Велико Търново констатира, че в секция № 040400095  са налице предпоставките, визирани в чл.269 от ИК, а именно: поради непреодолими обстоятелства машинното гласуване е невъзможно - машината за гласуване е отказала по време на изборния ден и гласуването не може да продължи на нея. РИК Велико Търново е уведомила незабавно ЦИК София за проблема по реда на тяхно писмо №ПВРНС-15-172/13.11.2021г. Получено е съгласие за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

Предвид горното, на основание Методически указания по прилагане на Изборния секционните от избирателни комисии в страната за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г., Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски     

 

Р Е Ш И: 

 1. В СИК № 040400095 в общ. Горна Оряховица се преустановява машинното гласуване на основание чл.269 от ИК и се преминава към гласуване с хартиени бюлетини.
 2. Община Велико Търново, чрез определеното от нея длъжностно лице от общинската администрация, да приеме от СИК № 040400095 формуляр от секционен протокол (Приложение № 101-ПВР-м, както и Приложение 9-ПВР към Методическите указания) и да предаде на председателя на СИК№ 040400095  формуляри от секционни протоколи (Приложение № 102-ПВР-хм) и формуляри от секционни протоколи (Приложение № 103-ПВР-кр). Предаването на протокола се документира в протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали на СИК (Приложение № 91-ПВР/НС).

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Николай Красимиров Илиев

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 21.11.2021 в 12:30 часа

Календар

Решения

 • № 406 / 21.11.2021

  относно: Жалба с вх. № 765/21.11.2021 г. – 13.15 ч. от Димитър Чолаков

 • № 405 / 21.11.2021

  относно: : отстраняване на явна фактическа грешка в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

 • № 404 / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на работа на една от машините за гласуване в секция № 040600065 в с. Поликраище с вх. № 761 /21.11.2021 г. – 11,50 ч. на вх. регистър на РИК Велико Търново

всички решения