Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 313
Велико Търново, 10.06.2024

ОТНОСНО: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

На основание писмо на ЦИК с изх. номер ЕП-НС-10-1265/09.06.2024г. и констатирана дефектна бюлетина, намерена в избирателна кутия за машинно гласуване на СИК №040600025 в община Горна Оряховица, Районната избирателна комисия в Четвърти изборен район – Великотърновски

РЕШИ:

При предаване на изборните книжа се установи, че в избирателната кутия за машинно гласуване на СИК с номер 040600025 е открита бюлетина от машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя. За установяване на това обстоятелство на РИК бе предаден констативен протокол на СИК.

Предвид гореизложеното и на основание писмо на ЦИК № ЕП-НС-10-1265/09.06.2024г, РИК – Велико Търново приема протокола на СИК  със сработени контроли.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 11.06.2024 в 11:19 часа

Календар

Решения

  • № 315 / 11.06.2024

    относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

  • № 314 / 10.06.2024

    относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

  • № 313 / 10.06.2024

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения