Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 315
Велико Търново, 11.06.2024

ОТНОСНО: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

Поради изписан грешен фабричен номер в приемо-предавателна разписка с № 04053028 към протокол на СИК в избирателна секция с № 040400013, Районна избирателна комисия

 

                                                           Р Е Ш И:

 

Приемо - предавателна разписка с №04053028 към протокол на СИК в избирателна секция №040400013 със статут „потвърдена“ да бъде анулирана и да бъде издадена нова такава.

 Данните на анулираната разписка не участват и не следва да бъдат включвани при определяне на резултатите.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от неговото обявяване пред ЦИК София.

 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 11.06.2024 в 11:21 часа

Календар

Решения

  • № 315 / 11.06.2024

    относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

  • № 314 / 10.06.2024

    относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

  • № 313 / 10.06.2024

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения