Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 314
Велико Търново, 10.06.2024

ОТНОСНО: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

Постъпил е сигнал вх.№ 596/10.06.2024г, че 4 преференции на кандидата за член на Европейския парламент Красин Благоев Каракоцев, регистриран под № 116, при отчитане на резултатите в РИК са отчетени като такива „без преференция“. Извършена е служебна проверка, при която е установено действително, че съгласно протокола на СИК № 040400064 кандидата на КП „БСП за България“, поставен под № 116 има 4 преференции. В действителност при отпечатване на приемо-предавателната разписка № 04032012 посочените преференции са отразени като 4 гласа „без преференция“.

Доколкото РИК установи, че в потвърдена разписка 04032012 са налице грешни данни, в частта на преференциите на кандидата за член на Европейския парламент Красин Благоев Каракоцев, Районна избирателна комисия – Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

Приемо-предавателна разписка с № 04032012 към протокол със статус „потвърдена” да бъде анулирана и да бъде издадена нова такава с коректните данни от протокола на СИК № 040400064.

Данните от анулираната разписка не участват и не следва да бъдат включвани при определяне на резултатите от преброяването.

Настоящото решение подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 11.06.2024 в 11:20 часа

Календар

Решения

  • № 315 / 11.06.2024

    относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

  • № 314 / 10.06.2024

    относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

  • № 313 / 10.06.2024

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения