Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 97
Велико Търново, 17.05.2024

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

Постъпило е Предложение с вх. № 147/17.05.2024 г. в  13:35 ч. от упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за допусната фактическа грешка в лични данни на членове на СИК. След извършена служебна проверка РИК – Велико Търново установи, че е допусната очевидна фактическа грешка в изписване на лични данни на членове на СИК на територията на Община Велико Търново.

 

Предвид горното и на основание чл. 62, ал. 2 от АПК, Районната избирателна комисия- Велико Търново

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново по отношение  на лични данни на членове на СИК на територията на община Велико Търново, както следва:

 1. В СИК 040400066 ДА СЕ ЧЕТЕ Бисера Петкова Божинова с ЕГН  на длъжност Член;
 2. В СИК 040400077 ДА СЕ ЧЕТЕ Катерина Иванова Василева с ЕГН  на длъжност Член.
 3. В СИК 040400098 ДА СЕ ЧЕТЕ Мария Иванова Иванова Франдзи с ЕГН  на длъжност Член.
 4. В СИК 040400119 ДА СЕ ЧЕТЕ Любен Асенов Лясков с ЕГН  на длъжност Член.

 

 

Настоящето решението подлежи на обжалване в тридневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 17.05.2024 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 315 / 11.06.2024

  относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

 • № 314 / 10.06.2024

  относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

 • № 313 / 10.06.2024

  относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения