Районна избирателна комисия Велико Търново


РЕШЕНИЕ
№ 98
Велико Търново, 17.05.2024

ОТНОСНО: Определяне брой на ПСИК на територията на община Сухиндол, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

Постъпила е Заповед № РД-02-06-141/17.05.2024 г. на Кмета на Община Сухиндол, заведена под вх. № 148/17.05.2024 г. във входящия регистър на РИК- В. Търново, с която се образува един брой ПСИК на територията на общината, утвърждава се на нейната номерация и адрес.

На проведените на 29.04.2024 г. консултации, парламентарно представените партии и коалиции са постигнали съгласие относно разпределението на ръководството и състава на ПСИК и са предложили необходимия брой членове. Налице са всички нормативно изискуеми документи.

Предвид горното и чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 72, ал. 1, т. 4 и 6 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия – Велико Търново

Р Е Ш И:

 1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Сухиндол да бъде разкрита 1 /един/ брой подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/;
 2. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на ПСИК - 7 /седем/ броя;
 3. ОПРЕДЕЛЯ единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия в Община Сухиндол - 043200009.
 4. Назначава ПСИК за община Сухиндол в състав:

Име                                                    ЕГН                Длъжност

Милен Иванов Милчев                .............           председател

Тинче Борисова Стойчева         ..............           зам.председател

Камен Стоянов Куцаров              .............           секретар

Щеронка Иванова Борисова       ...............         член

Евгени Митев Златев                   ...............         член

Румен Цанев Гърбов                    ..............          член

Огнян Митков Ангелов                ..............           член

Настоящето решението подлежи на обжалване в три дневен срок от по-късното по ред обявяване/публикуване пред ЦИК - гр. София.

 

Председател: Десислава Стефанова Йонкова

Секретар: Диана Филипова Петрова

* Публикувано на 17.05.2024 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 315 / 11.06.2024

  относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

 • № 314 / 10.06.2024

  относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

 • № 313 / 10.06.2024

  относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения