Заседания

Заседание от дата 17.05.2024 от 17:10 часа.

Решения

№ 99 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидни фактически грешки в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 98 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Определяне брой на ПСИК на територията на община Сухиндол, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

№ 97 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 64/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 96 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 68/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 95 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 63/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 94 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 67/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 93 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 66/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

№ 92 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов

№ 91 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени

№ 90 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Горна Оряховица

№ 89 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

№ 88 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Горна Оряховица

№ 87 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Свищов

№ 86 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Лясковец

№ 85 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Елена

№ 84 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Павликени

№ 83 / 17.05.2024

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 68/09.05.2024 г. на РИК – Велико Търново

Календар

Решения

  • № 315 / 11.06.2024

    относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

  • № 314 / 10.06.2024

    относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

  • № 313 / 10.06.2024

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения