Заседания

Заседание от дата 09.06.2024 от 19:10 часа.

Заседание от дата 09.06.2024 от 15:45 часа.

Заседание от дата 09.06.2024 от 14:58 часа.

Заседание от дата 09.06.2024 от 09:15 часа.

Решения

№ 312 / 09.06.2024

ОТНОСНО : приемане на Оперативен план за организацията на работа на Районна избирателна комисия Велико Търново в деня на изборите за членове на Европейски парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.. при приемането от секционните избирателни комисии на територията на Четвърти изборен район-Великотърновски.

№ 311 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Преминаване на гласуване само с хартиени бюлетини.

№ 310 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Преминаване на гласуване само с хартиени бюлетини.

№ 309 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 571/09.06.2024 г. от 16:50 ч. от Симеонка Николаева Йорданова във връзка с нередности в изборна секция № 040400087 гр. Велико Търново

№ 308 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Заличаване от списъка на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“

№ 307 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Сигнал с вх. № 554/09.06.2024 г. от 15:00 ч. от Ива Яниславова Сакърова във връзка с нередности в изборна секция № 040400041 гр. Велико Търново

№ 306 / 09.06.2024

ОТНОСНО : поправка на допусната фактическа грешка в Решение № 260/07.06.2024 г. на РИК Велико Търново.

№ 305 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Жалба с вх. № 536/09.06.2024 г. от 10:40 ч. от Венцислав Славейков Златев – кандидат за народен представител на ПП „ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ“ във връзка с нарушение на правилата за гласуване .

№ 304 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Заличаване от списъка на упълномощени представители на КП „ГЕРБ - СДС“

№ 303 / 09.06.2024

ОТНОСНО : Промени в състави на СИК в Област Велико Търново

Календар

Решения

  • № 315 / 11.06.2024

    относно: анулиране на потвърдена разписка № 04053028, поради грешен фабричен номер

  • № 314 / 10.06.2024

    относно: Анулиране на потвърдена разписка 04032012, поради сгрешени данни.

  • № 313 / 10.06.2024

    относно: Наличие на бюлетина от машинно гласуване в избирателна кутия за машинно гласуване, в която не може да се установи вота на избирателя

всички решения