№ 109 / 20.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК и поправка на ЯФГ на член на СИК на територията на Община Горна Оряховица

№ 108 / 20.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 63/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 107 / 20.09.2022

ОТНОСНО : Определяне брой на ПСИК на територията на община Велико Търново, определяне единна номерация и назначаване членове ПСИК

№ 106 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 73/01.09.2022 г. на РИК-В.Търново

№ 105 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 66/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 104 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 69/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 103 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 68/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 102 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 71/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 101 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 63/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 100 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 64/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 99 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 73/01.09.2022 г. на РИК- В. Търново

№ 98 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново и поправка на ЯФГ в Приложение №1 на Решение № 62/01.09.2022 г. на РИК-В.Търново

№ 97 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК на територията на Община Елена

№ 96 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК и допускане на поправки на очевидни фактически грешки на територията на Община Свищов

№ 95 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК и допускане на поправки на очевидни фактически грешки на територията на Община Елена

№ 94 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК и допускане на поправки на очевидни фактически грешки на територията на Община Велико Търново

№ 93 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК на територията на Община Велико Търново, както и поправка на очевидни фактически грешки

№ 92 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 71/01.09.2022 г. на РИК – Велико Търново за назначаване на състави на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

№ 91 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70/01.09.2022г. на РИК – Велико Търново за назначаване на председател на СИК на територията на Община Златарица за изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

№ 90 / 14.09.2022

ОТНОСНО : Промяна в състав на СИК на територията на Община Стражица

Календар

Решения

  • № 249 / 29.09.2022

    относно: Публикуване на упълномощени представители на ПП „ВМРО – Българско национално движение“

  • № 248 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Велико Търново

  • № 247 / 29.09.2022

    относно: Промяна в състав на СИК на територията на Община Полски Тръмбеш

всички решения